Petícia za zákaz kožušinového chovu

Kožušinový chov je dnes najzbytočnejšou a výnimočne krutou súčasťou živočíšnej výroby. Pritom už dávno nie sme odkázaní na nosenie kožušín mŕtvych zvierat. Tie sú v kožušinovom chove vystavené obrovskému a zbytočnému utrpeniu. Vyspelé krajiny už kožušinový chov na svojom území postavili mimo zákon a mnoho ďalších na takomto zákaze aktívne pracuje. Nedávno sa ku krajinám so zákazom kožušinového chovu pridala aj Česká Republika. Je čas aby aj Slovensko prestalo zaostávať za zvyškom vyspelej Európy a túto barbarskú prax postavilo mimo zákon.

Podpíšte našu petíciu za zákaz kožušinového chovu a pomôžte nám poslať toto barbarstvo do histórie!